Hiển thị kết quả duy nhất

Tượng Cô Bơ Bông (Tượng Cô Bơ Thoải)
Cô Bơ hay còn gọi là cô Bơ Bông. Cô Bơ là vị thánh cô thứ 3 trong hàng Tứ phủ Thánh cô (đứng sau Cô Đôi Thượng Ngàn và trước Cô Tư Ỷ La) cai quản miền Thoải Cung. Cô vốn là con gái vua Thủy Tề ở dưới Thoải Cung nên được phong là Thoải Cung Công Chúa. Có người còn nói rằng, Cô là con gái Long Vương rất xinh đẹp nết na, được Mẫu cho theo hầu cận.