Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai (sa.: VairocanaMahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), Tỳ Lư Xá Na hay Tỳ Lô Giá Na Phật (do phiên âm từ Vairocana) chính là Pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

Theo Phong thần diễn nghĩa (Hứa Trọng Lâm), thời phong thần người có đạo hiệu là Tì Lư tiên vị tiên Triệt giáo, sau được Tiếp Dẫn ( tiền kiếp của Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật), sau tu thành Tì Lư Xá Na Phật.

Loại Gỗ

Loại Sơn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại Nhật Như Lai”