Đôi cô giả cổ

Đôi cô gỗ mít, sơn giả cổ, tượng cao 87cm

Danh mục: , Từ khóa: ,