Mẫu Cửu Trùng Thiên

Mẫu Cửu Trùng Thiên cao 81, gỗ mít, sơn son thếp vàng