Phật Thích Ca (Hiện tại)

Phật Thích Ca một trong tam thế phật tượng trưng cho phật ở hiện tại. Tượng gỗ mít sơn son thếp vàng.

Danh mục: Từ khóa: , ,