Phật Thích Ca

Phật Thích Ca gỗ mít, sơn son thếp vàng

Danh mục: Từ khóa: ,