Thích Ca – A Nan – Ca Diếp

Phật Thích Ca – A Nan – Ca Diếp gỗ mít, sơn son thếp vàng.

Danh mục: Từ khóa: , ,