Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ Phủ Chầu Bà cao 69, gỗ mít, sơn son thếp vàng

Danh mục: Từ khóa: ,