Flip book element

Tượng Truyền Thần

Tượng Truyền thần bằng gỗ sơn son thếp vàng hoặc sơn giả cổ phản ánh chân thực những đường nét và cái thần thái người thông qua những đường nét tinh xảo. Ngày nay, tượng Truyền thần khá phổ biến trong văn hóa người Việt nhằm thể hiện sự tôn kính với người được tạc tượng.

Đọc tiếp

Tượng Cô Bơ

Tượng Cô Bơ Bông (Tượng Cô Bơ Thoải)

Cô Bơ hay còn gọi là cô Bơ Bông. Cô Bơ là vị thánh cô thứ 3 trong hàng Tứ phủ Thánh cô (đứng sau Cô Đôi Thượng Ngàn và trước Cô Tư Ỷ La) cai quản miền Thoải Cung. Cô vốn là con gái vua Thủy Tề ở dưới Thoải Cung nên được phong là Thoải Cung Công Chúa. Có người còn nói rằng, Cô là con gái Long Vương rất xinh đẹp nết na, được Mẫu cho theo hầu cận.

Tượng Cô Bơ Thoải đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

 

Đọc tiếp

Tượng Cô Đôi

Tượng Cô Đôi (Tượng Cô Đôi Thượng Ngàn)

Ngọc Điện chốn kim môn cô Đôi ra vào

Ngọc Điện chốn kim môn

Danh thơm ngoài cõi.

Tiếng đồn trong cung…

Cô Đôi Thượng Ngàn là vị thánh cô thứ hai thuộc hàng Tứ Phủ Thánh Cô trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ Phủ. Cô Đôi nổi tiếng khắp miền thượng ngàn và là một trong những thánh cô được nhiều người biết đến nhất.

Tượng Cô Đôi Thượng Ngàn đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu là một trong những tượng không thể thiếu trong hệ thống tượng Tam – Tứ Phủ. Tam Tòa Thánh Mẫu gồm 3 vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ.

Theo đó, Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên sẽ ngự chính giữa trong màu áo đỏ, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ngự bên trái Mẫu Đệ Nhất với màu áo xanh và bên phải Mẫu Đệ Nhất là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ trong màu áo trắng.

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu là một trong những tượng không thể thiếu trong hệ thống tượng Tam – Tứ Phủ. Tam Tòa Thánh Mẫu gồm 3 vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ.

Theo đó, Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên sẽ ngự chính giữa trong màu áo đỏ, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ngự bên trái Mẫu Đệ Nhất với màu áo xanh và bên phải Mẫu Đệ Nhất là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ trong màu áo trắng.

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu là một trong những tượng không thể thiếu trong hệ thống tượng Tam – Tứ Phủ. Tam Tòa Thánh Mẫu gồm 3 vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ.

Theo đó, Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên sẽ ngự chính giữa trong màu áo đỏ, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ngự bên trái Mẫu Đệ Nhất với màu áo xanh và bên phải Mẫu Đệ Nhất là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ trong màu áo trắng.

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu là một trong những tượng không thể thiếu trong hệ thống tượng Tam – Tứ Phủ. Tam Tòa Thánh Mẫu gồm 3 vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ.

Theo đó, Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên sẽ ngự chính giữa trong màu áo đỏ, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ngự bên trái Mẫu Đệ Nhất với màu áo xanh và bên phải Mẫu Đệ Nhất là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ trong màu áo trắng.

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu là một trong những tượng không thể thiếu trong hệ thống tượng Tam – Tứ Phủ. Tam Tòa Thánh Mẫu gồm 3 vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ.

Theo đó, Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên sẽ ngự chính giữa trong màu áo đỏ, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ngự bên trái Mẫu Đệ Nhất với màu áo xanh và bên phải Mẫu Đệ Nhất là Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ trong màu áo trắng.

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đặc lõi cùng đường nét điêu khắc tinh xảo và nghệ thuật sơn tượng được tạo hình thủ công từ đôi bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạc tượng và sơn theo chuẩn quy trình. Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Tượng Phật Sơn Đồng Thiên Phước chuyên cung cấp tượng Phật, tượng Thánh, tượng truyền thần và đồ thờ cúng, đồ nét bằng gỗ chất lượng trên khắp thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn kích thước: Tùy theo diện tích ban Tam – Tứ Phủ to, vừa hay nhỏ Thiên Phước sẽ tư vấn kích thước tượng phù hợp. Quý khách hoan hỉ liên hệ cơ sở theo số tư vấn miễn phí: 0865598688
Chất liệu: Gỗ mít hoặc gỗ hương
Sơn: Sơn son thếp vàng, phủ theo màu yêu cầu hoặc giả cổ
Tình trạng: Đặt hàng theo nhu cầu liên hệ: 0865598688

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.