Đôi cô chèo thuyền

Đôi cô chèo thuyền gỗ mít, cao 61 sơn son thếp vàng